رفیقم بهم گفت:
یعنی ما لیاقت داریم جزء 313 یار امام زمان (عج)باشیم؟
یه لبخند زدم و گفتم :
بیا بشین گریه کنیم رفیق
ما جزء 20 میلیون زائر کربلا هم نیستیم...
کربلا

نه حرم رفته ام و نه سفری در راه است 
بین زوار تو احساس خجالت می کنم...