چیزی به جز نامت برای ما سند نیست
جز حرف عاشق هیچ چیزی مستند نیست
 
این خانه لو رفته ست در جمع گدایان
اینجا کسى که دست خالى می رود نیست
 
بیچاره ای دیدم نشسته در مسیرت
بیچاره جز اینجا که جایی را بلد نیست
 
گیرم بخواهم بشمرم فضل على را
اندازه ی فضل و کراماتش عدد نیست
 
وقتى شنیدم مادر شیر است نامش
فهمیدم اصلا فاطمه ، بنت اسد نیست
 
به وصف ذاتش آیه اى نزدیک تر از
این آیه هاى قل هو الله احد نیست
 
این قلب من میل نجف دارد دوباره
راهی برای این دلی که می طپد نیست ؟
ایوان نجف
 
ما تجربه کردیم چندین بار ، دیدیم
پشت در این خانه هم انگار بد نیست
 
این آبروداری که ماها می شناسیم
هر چه بلد هست آبروریزی بلد نیست ...
علی اکبر لطیفیان

سلام
عید الله الاکبر همتون مبارک.
نمیدونم چقدر به این التماس دعاهای بنده توجه میکنید؟
ولی حقیقتا محتاج دعام.
دعا کنید برام:
دعا کنید خودمو پیدا کنم، در بیام از این غربت
دعا کنید مسیرمو پیدا کنم
به امام زمان ارواحنا فداه عرض کنید:
یه نوکری هست، خودشو گم کرده...

بر ذره گر نظر لطف بوتراب کند
بر آسمان رود و کار آفتاب کند

یاعلی مدد