زائر کرببلا گفت خداحافظ و من
به تلافی وسط روضه خودم را کشتم
جرم من خاطره های سفر کرببلاست
هست بر روی ضریحت اثر انگشتم
فتاده ام از پا
شاعر : حسین واعظی