خدا برای ظهور تو صبرمان بدهد
خدا کند نکشد کارمان به رسوایی ...

من لی غیرک؟
محمد حسن بیات لو


حرفی برای گفتن نماند ...
شعر همه چیز را گفته!
خدا صبرمان دهد

پ.ن:در روایتی از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و نیز علی بن ابی طالب علیه السلام آمده است: 
صبر بر سه قسم است: صبر بر بلیه و مصیبت،
 صبر بر اطاعت و عبودیت
 و صبر از گناه و معصیت
 و این قسم سوم از دو قسم اول بالاتر و پرارزش تر است. 
اینجا را بخوانید
یا عاصم

نماز
رهبرمان،عشقمان،زعیم مان را فراموش نکنیم...
من که برای ایشان خیلی دعا میکنم
سایه تان بر سرمان مستدام باد
|| یا من اسمه دوا و ذکره شفا  ||
ان شاالله للحق