من ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندانم
تو می‌روی به سلامت سلام من برسانی
من ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندانم
هذا یوم الجمعه و هو یومک المتوقع فیه ظهورک