جمعه ی آمدن او به نظر نزدیک است
در دعای فرج جمع اثر نزدیک است

اللهم ارنی الطلعه الرشیده
با ظهورش حرم فاطمه را می سازیم
بار بر بند برادر که سفر نزدیک است
 
محسن عرب خالقی


وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبُونَ
با ربط باربط: