تو می روی سفر اما روایتش با ما

روایتِ پر سوز،

پر ز غربتش با ما...

پیاده رفتن تا کربلا، برای شما

و صورتی پر اشک،

آه و حسرتش با ما...

شلوغی حرم  اربعین برای شما

دل و سه کنج اتاق،

اوج خلوتش با ما...

ضریح در بغل و بوسه ها برای شما

زهی نبود سعادت،

ملامتش با ما...

 

نماز عشق ، بالای سر، برای شما

و سجده های مکرر به تربتش با ما

...

خوش آن دمی که ببینم که گویدم ارباب

دلی شکسته است اینجا

حاجتش باما …

 

 


این فیلم رو ببینید حتما:

 


دریافت


زینبت با ناله رفت و دوباره با ناله بر گشت
می کشه از تو خجالت آخه بی سه ساله برگشت