خاطرم هست که از کودکیم تا حالا...
در دلم ریشه دوانده غم دوری شما
قطره آبم که سرازیر شدم از سر کوه
که مگر قبل بخــارم برسم بر دریــا
 
این مسلّم که تو هستی و همه میدانیم...
نکته ی مبهمش اینجاست، کجایی و کجا؟!
 
جمکران خاک بهشت است به یمن قدمت
بی سبب نیست دل آرام بگیرد آنجــا
جمکران
 
عمــر من در گرو ثانیه ها میگـذرد
ساعتم ثانیه در ثانیه گوید که بیا
 
کاش این جمعه بیایی و غم از دل ببری
کاش این جمعه شود عید ظهورت مولا
غایب